Bluetooth

Wyłączenie funkcji Bluetooth powoduje osłabienie źródła zakłóceń, które wpływają na jakość dźwięku, umożliwiając podwyższenie jakości jego odtwarzania.

Włączony
(Domyślne):

Włącza funkcję Bluetooth.

Wyłączony:

Wyłącza funkcję Bluetooth.

powrót do góry