Pilot zdalnego sterowania

Obsługa urządzenia

Name RC1224 1

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przycisk zasilania (POWER Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania (przełączania w tryb czuwania). link

Przyciski wyboru źródła wejściowego

Służą do wyboru źródła sygnału. link

Przyciski FAVORITES CALL / ADD (ulubione połączenia / dodaj)

Umożliwia rejestrowanie treści w “Ulubione HEOS” i przywołanie zarejestrowanych treści.

Przyciski systemowe

Służą do obsługi funkcji związanych z odtwarzaniem.

Przycisk informacyjny (INFO)

Służy do przełączania informacji o utworze, widocznych na wyświetlaczu podczas odtwarzania.

Name RC1224 2

Przycisk QUEUE (kolejka)

Wyświetla kolejkę.

Przycisk ENTER

Określa wybór.

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów.

Przycisk BACK

Powoduje powrót do poprzedniego elementu.

Przyciski numeryczne/literowe (0 – 9, +10)

Służą do wprowadzania liter i cyfr do urządzenia. link

Przycisk RANDOM

Służy do włączania lub wyłączania odtwarzania losowego.

Przycisk REPEAT

Służy do włączania lub wyłączania odtwarzania wielokrotnego.

Name RC1224 3

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji głośności wyjścia sygnału audio z analogowych złączy zmiennego wyjścia audio (VARIABLE) tego urządzenia. link

Przycisk OPTION

Powoduje wyświetlenie menu opcji na ekranie.

Menu opcji nie jest wyświetlane dla niektórych źródeł sygnału.

Przycisk MUTE ( Silent )

Wycisza sygnał audio z analogowych złączy zmiennego wyjścia audio (VARIABLE) z urządzenia. link

Przycisk SETUP

Menu wyboru jest wyświetlane na wyświetlaczu. link

Przycisk CLEAR

Służy do anulowania zmian w ustawieniach.

Przycisk DIMMER

Regulacja jaskrawości wyświetlacza tego urządzenia. link

Przycisk SLEEP

Służy do ustawienia wyłącznika czasowego. link

Obsługa wzmacniacza

Wzmacniacz firmy Denon może być obsługiwany.

Name RC1224 4

Przyciski INPUT SELECT ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Przycisk MUTE ( Silent )

Przycisk zasilania (AMP POWER Power Button )

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Pilot zdalnego sterowania może nie obsługiwać wszystkich produktów.

kuromaru 2 oraz kuromaru 4 mogą być obsługiwane, gdy skonfigurowany jest tryb pracy pilota zdalnego sterowania na tryb pracy wzmacniacza (domyślne ustawienia fabryczne). link

powrót do góry