Panel przedni

Name Front DNP800NE

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania (przełączania w tryb czuwania). link

Wskaźnik zasilania

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Zielony: Włączone

Wyłączony: Normalny tryb czuwania

Czerwony: Czuwanie, jeżeli następujące ustawienia zostały skonfigurowane

Gdy parametr “Kontrola sieci” ustawiony jest na “Włączony”
link

Czujnik zdalnego sterowania

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Wyświetlacz

Służy do wyświetlania rozmaitych informacji.

Przycisk odtwarzania/wstrzymania odtwarzania/ENTER ( Triangle Right / Pause /ENTER)

Uruchamia i wstrzymuje odtwarzanie utworów oraz zatwierdza wybraną treść.

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów.

Port USB ( Icon USB )

Służy do podłączania urządzeń magazynujących USB (takich jak pamięć USB).
link

Gniazdo słuchawek (PHONES)

Do podłączania słuchawek.

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

Pokrętło głośności słuchawek (VOLUME)

Służy do regulacji głośności w słuchawkach.

Przycisk BACK

Powoduje powrót do poprzedniego elementu.

Przycisk SOURCE

Służą do wyboru źródła sygnału. link

powrót do góry