Automatyczny stan wstrzymania

Ustawia czas, który musi upłynąć bez pracy urządzenia lub sygnału wejścia zanim urządzenie automatycznie przejdzie w stan czuwania.

Wyłącz:

Urządzenie nie przechodzi samoczynnie w tryb czuwania.

1min:

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 1 minutach.

5min:

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 5 minutach.

15min


(Domyślne):

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach.

Inny:

Ustawia minuty (między 1 a 99) zanim urządzenie automatycznie przejdzie w stan czuwania. Po ustawieniu czasu za pomocą przycisków 0–9, +10 naciśnij ENTER w celu potwierdzenia ustawień.

powrót do góry