Informanje o sieci

Wyświetla informacje sieciowe.

Skrócona nazwa / Połączenie / SSID  (Wi-Fi Signal Strength) / DHCP / Adres IP / Adres MAC  (Ethernet) / Adres MAC  (Wi-Fi)

powrót do góry