Połączenie

Wybierz czy podłączyć sieć domową do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowej sieci LAN.
Podłączając się do sieci za pomocą przewodowego połączenia LAN, wybierz “Ethernet” po podłączeniu kabla LAN.
Podłączając się do sieci za pomocą bezprzewodowego połączenia LAN, wybierz “Wi-Fi” i skonfiguruj “Konfiguracja Wi-Fi”. link

Wi-Fi:

Użyj funkcji bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) do łączenia się z siecią.

Ethernet:

Użyj kabla LAN do połączenia się z siecią.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłącz do routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi).
Router może być połączony na następujące sposoby. Wybierz metodę połączenia dopasowaną do swojego środowiska domowego.

“Konfiguracja Wi-Fi” nie jest wyświetlane w menu ustawień, gdy “Połączenie” w menu ustawień jest ustawione na “Ethernet”.

Autoskanowanie

Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, z listy możliwych sieci pokazanej na wyświetlaczu.

Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, z listy bezprzewodowych sieci.

Wybierz “Przeskanuj”, jeśli nie można znaleźć sieci.

Wprowadź swoje hasło i naciśnij ENTER.

Udostępnij ust. WiFi z urządz. iOS

Użyj urządzenia iOS (iPhone/iPod/iPad), aby połączyć się z siecią. Podłączenie urządzenia iOS do tego urządzenia Wi-Fi pozwala automatycznie podłączyć urządzenia do tej samej sieci.

Wybierz “Udostępnij ust. WiFi z urządz. iOS” na wyświetlaczu.
Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS jest podłączone do routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi), a następnie wybierz “Denon DNP-800NE” z “SKONFIGURUJ NOWY GŁOŚNIK AIRPLAY...” na dole ekranu konfiguracji Wi-Fi urządzenia z systemem iOS.
Puknij “Dalej” na ekranie urządzenia iOS.

Wersja oprogramowania wewnętrznego urządzenia iOS musi obsługiwać system iOS 7 lub nowszy.

WPS Router

Użyj routera kompatybilnego z WPS, aby nawiązać połączenie za pomocą naciśnięcia przycisku.

Wybierz “WPS Router” na wyświetlaczu.
Przełącz na tryb WPS, naciskając przycisk WPS na routerze, do którego chcesz się podłączyć.

Czas na naciśnięcie guzika różni się, w zależności od routera.

Naciśnij ENTER w ciągu 2 minut.

Ręczny

Wprowadź nazwę (SSID) i hasło sieci z którą chcesz się połączyć.

Ustaw następujące elementy.

SSID:

Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej (SSID).

Bezpieczeństwo:

Wybierz metodę szyfrowania zgodnie z ustawieniem szyfrowania punktu dostępu, którego używasz.

Hasło:

Wprowadź hasło.

Kończąc ustawienia, naciśnij “Testuj połączenie”.

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) urządzenia, mogą zostać również skonfigurowane z komputera lub tabletu obsługującego bezprzewodowe połączenie LAN.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski SOURCE i BACK na amplitunerze przez co najmniej 3 sekundy, kiedy zasilanie urządzenia jest włączone.
Podłącz bezprzewodową sieć LAN używanego komputera PC lub tabletu do “Denon DNP-800NE”, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Podłącz urządzenie Wi-Fi do sieci Wi-Fi o nazwie “Denon DNP-800NE””.
Uruchom przeglądarkę i wprowadź “192.168.1.16/settings/” w polu adresu URL.
Użyj przeglądarki, aby wprowadzić ustawienia, wybierz “Save Settings” i wyjdź z ustawień.

Ustaw “1” jako domyślne ustawienie przycisku na routerze podczas podłączania do szyfrowanej sieci WEP. (Klawisz domyślny dla urządzenia jest ustawiony na “1”.)

powrót do góry