Reset

Jeżeli wskazania wyświetlacza nie są normalne lub, gdy działanie urządzenia jest inne niż to powinno wynikać z przeprowadzanych czynności, to konieczna jest inicjalizacji mikroprocesora. Przywraca zawartość każdego ustawienia do ustawień fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Reset ustawień fabrycznych:

Urządzenie jest zainicjowane.

Anuluj:

Urządzenie nie jest zainicjowane.

powrót do góry