Informacja

Powiadomienia

Określa, czy należy wyświetlać powiadomienia w przypadku włączenia zasilania, czy też nie.

Włącz
(Domyślne):

Wyświetla powiadomienia.

Wył.:

Nie wyświetla powiadomień.

Sprawdź powiadomienia

Wyświetla powiadomienia.

powrót do góry