Dane użytkowania

W ramach doskonalenia produktu prosimy o przesyłanie informacji dotyczących ustawień urządzenia i warunków pracy funkcji do firmy Denon. Informacje dostarczane przez klientów zostaną wykorzystane jako materiał pomocniczy podczas rozwoju produktu w przyszłości.

Firma Denon nigdy nie udostępnia zgromadzonych informacji innym firmom.

Tak:

Przesyłaj informacje dotyczące stanu działania urządzenia.

Nie:

Nie przesyłaj informacji dotyczących stanu działania urządzenia.

powrót do góry