Het gewenste geluid wordt niet weergegeven

Het volume verhoogt niet.

Het maximumvolume is te laag ingesteld. Stel het maximumvolume in via “Volumelimiet” in het menu. koppeling

Hoofdtelefoonvolume is laag.

Schakel “Hoofdtelefoon-versterker Gain-instelling” naar “Hoog” als u een hoofdtelefoon met een hoge impedantie of een lage gevoeligheid gebruikt.
koppeling

De volumebalans links/rechts is niet in evenwicht.

Druk op de knop TONE op de afstandsbediening om de “Balans” aan te passen. koppeling

Er komt geen geluid uit de subwoofer.

Controleer de subwoofer-aansluitingen. koppeling

Schakel de subwoofer in.

Instelwaarden worden niet weergegeven in “Bass” en “Treble”.

De instellingen “Bass” en “Treble” worden niet weerspiegeld in de subwooferuitgang.

Druk op de knop TONE om “S.Direct” op “Uit” te zetten. koppeling

naar boven