Weergave

Gebruiksdata

Voor productverbeteringsdoeleinden kunt u informatie over de apparaatinstellingen en bedrijfsomstandigheden van de functie naar Denon sturen. Informatie die door onze klanten wordt geleverd, zal in de toekomst worden gebruikt als referentiemateriaal voor productontwikkelingsdoeleinden.

Denon zal nooit informatie die wij verzamelen, meedelen aan derden.

Ja:

Geef informatie over de bedrijfsstatus van dit toestel.

Nee:

Geef geen informatie over de bedrijfsstatus van dit toestel.

naar boven