Een digitaal apparaat aansluiten

Sluit dit toestel aan op een apparaat met digitale uitgangsaanluitingen, zoals een TV.

Conne DigitalIn PMA150H

Wanneer u op dit toestel een TV aansluit moet u de audio-uitgang van de interne luidsprekers van de TV uitschakelen. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor details.

Specificaties van ondersteunde audioformaten

naar boven