Weergave

TV-ingang

Stel dit in wanneer u op dit toestel audio van een TV afspeelt. Dit toestel wordt ingeschakeld wanneer de tv wordt ingeschakeld en de ingangsbron wordt automatisch geschakeld naar “Optical 1”, “Optical 2” of “Coaxial” zodat de audio van de tv via dit toestel kan worden afgespeeld.

Standaard ingang

Stel de ingangsbron in die moet worden gebruikt wanneer op dit toestel audio van de TV wordt afgespeeld. Stel dit in op basis van de aansluiting op dit apparaat waarmee het apparaat op de tv wordt aangesloten (OPTICAL 1, OPTICAL 2 of COAXIAL).

Geen / Optical In 1 / Optical In 2 / Coaxial In
(Standaard: Optical In 1)

Automatisch Afspelen

Wanneer een TV-audiobron op dit toestel wordt ingevoerd, schakelt het toestel automatisch naar de in “Standaard ingang” ingestelde ingangsbron en is de Automatisch Afspelen-functie voor het afspelen van TV-audio op dit toestel ingesteld.

Aan
(Standaard):

Schakelt de functie Automatisch Afspelen in.

Uit:

Schakelt de functie Automatisch Afspelen uit.

De functie Automatisch Afspelen werkt niet wanneer “Standaard ingang” is ingesteld op “Geen”. Stel “Standaard ingang” van te voren in.

naar boven