Weergave

Uitleg termen

Audio

Apple Lossless Audio Codec

Dit is een codec voor een verliesloze audiocompressiemethode die is ontwikkeld door Apple Inc. Deze codec kan worden afgespeeld op iTunes, iPod of iPhone. Gegevens die zijn gecomprimeerd tot ongeveer 60 – 70 % kunnen worden gedecomprimeerd tot precies dezelfde originele gegevens.

DSD (Direct-Stream Digital)

Een van de opnamemethoden voor audiogegevens. Dit is het signaalaspect dat wordt gebruikt voor het opslaan van audiosignalen op een Super Audio CD en is Δ-Σ gemoduleerde digitale audio.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC staat voor “Free Lossless Audio Codec” en is een gratis verliesloze audiobestandsindeling. Lossless betekent dat de audio wordt gecomprimeerd zonder kwaliteitsverlies.
De FLAC licentie wordt hieronder aangegeven.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Dit is een internationaal gestandaardiseerd audiodatacompressiesysteem dat de “MPEG-1”-videocompressiestandaard gebruikt. Het comprimeert het gegevensvolume tot ongeveer een elfde van de originele grootte terwijl het een klankkwaliteit behoudt die gelijk is aan die van een muziek-CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Dit zijn de namen van de standaarden voor digitale compressieformaten die worden gebruikt voor het coderen van video en audio. De videostandaarden bevatten “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. De audiostandaarden bevatten “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Dit is de audiocompressietechnologie die werd ontwikkeld door Microsoft Corporation.
WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media® Player.
Om WMA-bestanden te coderen, kunnen alleen applicaties worden gebruikt die door Microsoft Corporation zijn geautoriseerd. Als u een niet- geautoriseerde applicatie gebruikt, is het mogelijk dat het bestand niet juist werkt.

Bemonsteringsfrequentie

Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) op regelmatige intervallen gelezen en wordt de hoogte van elke golf bij elke aflezing uitgedrukt in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal wordt geproduceerd).
Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt gedaan, wordt “Bemonsteringsfrequentie” genoemd. Hoe groter de waarde, hoe dichter de gereproduceerde klank bij het origineel ligt.

Luidsprekerimpedantie

Dit is een weerstandswaarde van wisselstroom die wordt aangegeven in Ω (ohm).

Hoe kleiner deze waarde, hoe groter de kracht.

Bitsnelheid

Dit drukt de leeshoeveelheid per seconde uit van video-/audiogegevens die op een schijf zijn opgenomen. Een hoger cijfer betekent een hogere geluidskwaliteit, maar levert ook een groter bestand.

Netwerk

AirPlay

Met AirPlay wordt inhoud van iTunes of van een iPhone/iPod touch verstuurd (afgespeeld) naar een compatibel apparaat via het netwerk.

WEP Key (Network Key)

Dit is sleutelinformatie voor het coderen van gegevens voor overdracht. Op dit toestel wordt voor het coderen en decoderen van de gegevens dezelfde WEP-sleutel gebruikt zodat beide toestellen over dezelfde WEP-sleutel moeten beschikken om de verbinding tot stand te kunnen brengen.

Wi-Fi®

Wi-Fi-certificatie duidt op het zijn getest en geschikt bevonden door de Wi-Fi Alliance, een groep die de geschiktheid van draadloze netwerkapparaten garandeert.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Dit is een door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde beveiligingsstandaard. Naast de conventionele SSID (netwerknaam) en WEP-sleutel (netwerksleutel) wordt een functie voor gebruikersidentificatie en een encryptieprotocol gebruikt om de veiligheid te vergroten.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Dit is een nieuwere versie van de door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde WPA die compatibel is met de veiligere AES-encryptie.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Dit is een eenvoudig authenticatieprotocol voor onderlinge authenticatie wanneer een vooraf gekozen tekenreeksen op het toegangspunt van het draadloze LAN en de cliënt met elkaar overeenkomen.

Network Namen (SSID: Service Set Identifier)

Wanneer draadloze LAN-netwerken worden gevormd, worden groepen gevormd om storing, gegevensdiefstal enz. te voorkomen. Deze groepen zijn gebaseerd op “SSID (netwerknamen)”. Voor een verbeterde beveiliging wordt een WEP-sleutel ingesteld zodat communicatie niet beschikbaar is, tenzij zowel “SSID” als de WEP-sleutel overeenkomen. Dit is geschikt voor het opbouwen van een vereenvoudigd netwerk.

Overige

Koppelen

Koppelen (registratie) is een bewerking die is vereist om een Bluetooth-apparaat met dit toestel te verbinden via Bluetooth. Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, verifiëren ze elkaar en kunnen ze onderling met elkaar verbinden zonder dat er ongewenste verbindingen gebeuren.
Als u de Bluetooth-verbinding voor de eerste keer gebruikt, moet u dit toestel en het te verbinden Bluetooth-apparaat koppelen.

Beveiligingscircuit

Dit is een functie om schade te voorkomen aan componenten van de stroomtoevoer bij ongewone omstandigheden zoals een eventuele overbelasting of overspanning.

naar boven