Weergave

Luisteren naar DAB-uitzendingen

Druk op TUNER om de ingangsbron over te schakelen naar “Tuner”.
Druk op OPTION.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “FM/DAB” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Dit toont het invoerscherm van de ontvangstband.

Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om “DAB” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

FM:

Wanneer u een FM-uitzending beluistert.

DAB:

Wanneer u een DAB-uitzending beluistert.

Er wordt automatisch naar DAB-stations gezocht wanneer DAB na aanschaf voor het eerst wordt geselecteerd.

Bracket Open TV-scherm Bracket Close

Disp 01 DAB Station
Druk op TUNE + of TUNE – om de zender waarnaar u wilt luisteren, te selecteren.

Bedieningstoetsen

Functie

TUNE +, –

Hiermee selecteert u de radiozender (omhoog/omlaag)

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Hiermee selecteert u de voorkeuzezenders

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Hiermee selecteert u de radiozender (omhoog/omlaag)

White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Hiermee selecteert u de voorkeuzezenders

Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

naar boven