Weergave

USB-geheugenapparaten kunnen niet worden afgespeeld

Het USB-geheugenapparaat wordt niet herkend.

Koppel het USB-geheugenapparaat los en sluit het opnieuw aan. koppeling

USB-geheugenapparaten die compatibel zijn met de massaopslagklasse worden ondersteund.

Dit toestel biedt geen ondersteuning via een USB-hub. Sluit het USB-geheugenapparaat direct aan op de USB-poort.

Het USB-geheugenapparaat moet worden geformatteerd naar FAT32 of NTFS.

Niet alle USB-geheugenapparaten zullen gegarandeerd werken. Sommige USB-geheugenapparaten worden niet herkend. Wanneer u gebruik maakt van een draagbare harde schijf die compatibel is met de USB-aansluiting die voeding vereist van een wisselstroomadapter, gebruikt u de wisselstroomadapter die bij de harde schijf is geleverd.

De bestanden op het USB-geheugenapparaat worden niet weergegeven.

Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven. koppeling

Dit toestel kan bestanden met een maximum van acht maplagen weergeven. Er kunnen ook maximaal 5000 bestanden (mappen) worden weergegeven voor elke laag. Wijzig, indien nodig, de mapstructuur van het USB-geheugenapparaat.

Wanneer er meerdere partities op het USB-geheugenapparaat bestaan, worden alleen bestanden op de eerste partitie weergegeven.

iOS- en Androidapparaten worden niet herkend.

De USB-poort van dit toestel biedt geen ondersteuning voor het afspelen vanaf iOS- en Androidapparaten.

De bestanden op een USB-geheugenapparaat kunnen niet worden weergegeven.

De bestanden worden gemaakt in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel. koppeling

U probeert een bestand af te spelen dat auteursrechtelijk beschermd is. Bestanden met auteursrechtbeveiliging kunnen met dit toestel niet worden weergegeven.

Weergave is misschien onmogelijk indien het albumartbestand groter dan 2 MB is.

naar boven