Weergave

Afspelen in ZONE2

Ope ZONE2 RC1244
Druk op ZONE2 om de bedieningszone in te stellen op ZONE2 met de afstandsbediening.

De knop ZONE2 licht op.

Druk op POWER  Power Button om de ZONE2-voeding in te schakelen.

De Z2-kurowaku indicator op de display licht op.

U kunt de stroom voor ZONE2 aan- of uitzetten door op ZONE2 ON/OFF te drukken op het hoofdtoestel.

Druk op de ingangsbronkeuzetoets om de af te spelen bron te selecteren.

Het audiosignaal van de geselecteerde bron wordt uitgevoerd naar ZONE2.

Druk op ZONE2 SOURCE om een bewerking uit te voeren met het hoofdtoestel. Telkens wanneer u op ZONE2 SOURCE drukt, verandert de ingangsbron.

Als u de ingangsbron van ZONE2 als de “Source” instelt, kunt u in de MAIN ZONE en in ZONE2 dezelfde inhoud afspelen, ongeacht het type ingangssignaal.

Stel de ingangsbron van ZONE2 in als de “Source” door op de knop ZONE2 SOURCE op het hoofdapparaat te drukken.

Als de ingangsbron van de MAIN ZONE wordt gewijzigd terwijl ZONE2 als de “Source” is geselecteerd, wordt de ingangsbron van ZONE2 zo gewijzigd dat deze overeenkomt met de ingangsbron van de MAIN ZONE.

Het volume instellen (ZONE2)

Gebruik VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse om het volume in te stellen.

Bij aankoop is “Volumelimiet” ingesteld op “70 (–10 dB)”. koppeling

Draai MASTER VOLUME na een druk op ZONE2 SOURCE op het hoofdtoestel om het volume te veranderen.

Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen) (ZONE2)

Druk op MUTE  Silent .

Druk nogmaals op MUTE  Silent om de dempingsfunctie te annuleren. De dempingsfunctie kan ook worden geannuleerd door het hoofdvolume in te stellen.

naar boven