Weergave

Er is geen geluid hoorbaar

Er komt geen geluid uit de luidsprekers.

Controleer de aansluitingen van alle apparaten. koppeling

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.

Controleer de kabels op schade.

Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. Controleer of de kabelkerndraden contact met de metalen delen van de luidsprekeraansluitingen maken. koppeling

Maak de luidsprekeraansluitingen stevig vast. Controleer of de luidsprekeraansluitingen niet los zitten. koppeling

Controleer of er een goede ingangsbron is geselecteerd. koppeling

Pas het volume van het toestel aan. koppeling

Schakel de dempingsfunctie uit. koppeling

Controleer de instelling voor de digitale audio-ingang. koppeling

Controleer de instelling voor de digitale uitgang op het aangesloten apparaat. Op sommige apparaten is de digitale audio-uitgang standaard uitgeschakeld.

Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten op de PHONES-stekker op het hoofdtoestel, wordt er geen geluid uitgevoerd vanaf de luidsprekeraansluiting en de SUBWOOFER-aansluiting.

Audio wordt uitgevoerd naar uw Bluetooth-hoofdtelefoon, maar niet naar de luidsprekers of de pre-out-aansluitingen wanneer “Uitvoermode” is ingesteld op “Alleen Bluetooth”. Wijzig “Uitvoermode” naar “Bluetooth + luidsprekers” om audio uit te voeren vanaf uw Bluetooth-hoofdtelefoon en uw luidsprekers of pre-out-aansluitingen. koppeling

Er wordt geen geluid weergegeven wanneer u de DVI-D-verbinding gebruikt.

Wanneer dit toestel wordt aangesloten op een apparaat dat is uitgerust met een DVI-D-aansluiting, wordt er geen geluid uitgevoerd. Maak een afzonderlijke audio-aansluiting.

naar boven