Weergave

Handmatig EQ

Gebruikt de grafische equalizer om de toon van elke luidspreker aan te passen.

Luidsprekers waarvoor “Handmatig EQ” kan worden ingesteld, verschillen afhankelijk van de geluidsmodus.

Dit kan worden ingesteld wanneer de “MultEQ® XT” instelling “Uit” is. koppeling

U kunt dit niet instellen wanneer de geluidsmodus is ingesteld op “Direct”.

Als u een hoofdtelefoon gebruikt, kunt u de equalizer instellen voor hoofdtelefoons. koppeling

Handmatig EQ / Hoofdtelefoon EQ

Stel in of de grafische equalizer moet worden gebruikt.

Aan:

Gebruik de grafische equalizer.

Uit
(Standaard) :

Gebruik de grafische equalizer niet.

“Hoofdtelefoon EQ” is ingesteld in het menu wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt.

Luidspr.selectie

Selecteer of de tonen moeten worden aangepast voor individuele luidsprekers of voor alle luidsprekers.

Alle:

Pas alle luidsprekertonen aan.

Links/Rechts
(Standaard):

Pas de luidsprekertonen links en rechts samen aan.

Elk:

Pas de toon aan voor elke luidspreker.

EQ aanpassen

Pas de toonbalans aan voor elke frequentieband.

Selecteer de luidspreker.
Het instellingsfrequentiebereik selecteren.

63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

Het niveau aanpassen.

–20.0 dB – +6.0 dB (Standaard : 0.0 dB)

Dolby voor-, surround Dolby-luidsprekers kunnen alleen worden ingesteld wanneer 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.

Curve Copy

Kopieer de platte correctiecurve die in de Audyssey® Setup is gemaakt.

Nadat de Audyssey® setup procedure is voltooid verschijnt de melding “Curve Copy”.

“Curve Copy” kan niet worden gebruikt wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.

Stand.inst.

De instellingen voor “Handmatig EQ” keren terug naar de standaardinstellingen.

naar boven