Weergave

Reset

Herstelt de fabrieksinstellingen.

Initialisatie kan worden uitgevoerd voor alle instellingen van de eenheid of alleen voor de netwerkinstellingen.

Instellingen

Alle instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden.

Netwerkreset

Alleen de netwerkinstellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden.

Voordat u de instellingen terugzet naar de standaardinstellingen, dient u de “Opslaan en laden”-functie te selecteren in het menu om de details van diverse instellingen die op het toestel zijn geconfigureerd op te slaan en te herstellen.koppeling

De “Reset” bediening kan ook worden uitgevoerd met behulp van de toets op de hoofdeenheid. Zie Fabrieksinstellingen opnieuw instellenkoppeling voor informatie over het herstellen van alle instellingen naar fabrieksinstellingen en Netwerkinstellingen opnieuw instellenkoppeling voor informatie over het herstellen van de netwerkinstellingen naar fabrieksinstellingen.

OPMERKING

Tijdens de initialisatie van de netwerkinstellingen moet u de voeding niet loskoppelen of het apparaat uitschakelen.

naar boven