Weergave

Volume

Stelt de volume-instelling in van de MAIN ZONE (kamer waarin het toestel zich bevindt).

Schaal

Stel weergave volume in.

0 - 98
(Standaard) :

Weergave in bereik 0 (Min) tot 98.

-79.5dB - 18.0dB:

Weergave ---dB (Min), in bereik –79,5 dB – 18,0 dB.

“Schaal”-instellingen worden weergegeven in alle zones.

Limiet

Kies een instelling voor het maximumvolume.

60 – 80 (–20 dB – 0 dB)

Uit(Standaard)

De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling “Schaal”“-79.5dB - 18.0dB” is.koppeling

Power On niveau

Definieer de volume-instelling die actief is wanneer de netspanning wordt ingeschakeld.

Laatste
(Standaard):

Gebruik de opgeslagen instelling van de laatste sessie.

Mute:

Schakel demping steeds in wanneer spanning wordt ingeschakeld.

1 – 98 (–79 dB – 18 dB) :

Het volume wordt aangepast aan het ingestelde niveau.

De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling “Schaal”“-79.5dB - 18.0dB” is.koppeling

Dempingsniveau

Stel de verzwakking in wanneer demping is ingeschakeld.

Volledig
(Standaard) :

Het geluid wordt volledig uitgeschakeld.

–40 dB :

Het geluid wordt verzwakt met 40 dB.

–20 dB :

Het geluid wordt verzwakt met 20 dB.

naar boven