Weergave

De DAB-instellingen opnieuw instellen (DAB init.)

Wanneer de “DAB initialiseren”-procedure wordt uitgevoerd, worden alle DAB-instellingen opnieuw ingesteld.

Druk tijdens de DAB-ontvangst op OPTION.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “DAB init.” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om “Reset” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Alle DAB-instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden.

Nadat “DAB initialiseren” is voltooid, start de Auto Scan-functie automatisch en wordt een lijst van diensten gemaakt.

naar boven