Weergave

De instellingen wijzigen

Stel de items hieronder in met de instellingen die u wilt opslaan.

De volgende instellingen van sanwacirnumw_1 tot sanwacirnumw_10 kunnen worden onthouden voor MAIN ZONE en de instellingen sanwacirnumw_1 en sanwacirnumw_2 kunnen worden onthouden voor ZONE2.

Houd QUICK SELECT ingedrukt terwijl een radiozender wordt ontvangen of wordt afgespeeld met eender welke van de volgende bronnen, om de huidige radiozender vast te leggen.

Tuner / Internetradiozender / Spotify

Druk op MAIN of ZONE2 om de bedieningszone te selecteren via de afstandsbediening.

De knop voor de geselecteerde zone is opgelicht.

Houd de gewenste QUICK SELECT ingedrukt tot “Quick Flower Mark Memory” of “Z2 Quick Flower Mark Memory” verschijnt op het display.

De huidige instellingen zullen opgeslagen worden.

Flower Mark wordt weergegeven bij het nummer voor de QUICK SELECT-toets die u hebt ingedrukt.

Veranderen van de Quick Select-naam

De Quick Select-naam van MAIN ZONE die wordt weergegeven op het TV-scherm of op het display van dit toestel, kan worden gewijzigd naar een andere naam.

Zie “Snelkeuze naam” voor het veranderen van de naam. koppeling

Instellingen voor het delen van tv-audio

U kunt genieten van dezelfde inhoud als de MAIN ZONE in ZONE2 terwijl u de surroundweergave van de inhoud van de tv of andere weergaveapparaten in de MAIN ZONE behoudt met het originele audioformaat zoals Dolby Atmos.
Door de volgende instellingen vooraf op te slaan naar Quick Select, kunt u gemakkelijk de weergaveomgevingen oproepen die in de MAIN ZONE en ZONE2 moeten worden gebruikt met deze functie.

Selecteer de ingangsbron voor het weergeven in de MAIN ZONE.
Druk op ZONE2 ON/OFF op het hoofdtoestel om de voeding van ZONE2 in te schakelen.
Druk op het hoofdtoestel op ZONE2 SOURCE om de ingangsbron van ZONE2 te schakelen naar “Source”.

Als “Source” is geselecteerd als de ingangsbron van ZONE2, wordt de ingangsbron gewijzigd om deze van de MAIN ZONE te spiegelen.

Houd de gewenste QUICK SELECT ingedrukt, totdat “Quick Select* Memory” op het scherm verschijnt.

naar boven