Weergave

Bluetooth-zender

Hiermee stelt u de Bluetooth-zender van dit toestel in.

Stel dit in om Bluetooth-hoofdtelefoon te gebruiken om audio die wordt afgespeeld in de MAIN ZONE te beluisteren.

Zendfunctie

Hiermee schakelt u de Bluetooth-zender in of uit.

Aan:

Hiermee schakelt functie Bluetooth-zender in.

Uit
(Standaard):

Hiermee schakelt functie Bluetooth-zender uit.

Uitvoermode

Hiermee selecteert u de audio-uitvoermethode.

Bluetooth + luidsprekers
(Standaard):

Audio wordt uitgevoerd naar de Bluetooth-hoofdtelefoon en naar de luidsprekers in de hoofdzone.

Alleen Bluetooth:

Audio wordt alleen naar de Bluetooth-hoofdtelefoon uitgevoerd.

Verbonden apparaat

Hiermee geeft u het Bluetooth-apparaat weer dat met dit toestel is verbonden.

Apparatenlijst

Beschikbare apparaten worden in de lijst weergegeven zodra u de koppelingsmodus start op de Bluetooth-hoofdtelefoon die u wilt aansluiten. Selecteer uw Bluetooth-hoofdtelefoon in de lijst om deze te koppelen.
Dit toestel kan met slechts één Bluetooth-hoofdtelefoon tegelijk koppelen. Er kunnen echter tot 8 Bluetooth-hoofdtelefoons worden geregistreerd. Schakel tussen geregistreerde apparaten van Apparatenlijst in het “Bluetooth-zender” setup menu.
Om een opgeslagen Bluetooth-apparaat van de lijst te verwijderen, gebruikt u de knoppen shirosankaku shirosankaku-Reverse om ze te selecteren. Druk dan op de knop OPTION en selecteer “Vergeet dit apparaat”.

“Uitvoermode” kan ook worden ingesteld vanuit “Bluetooth-zender” in het optiemenu.

Bluetooth-luidsprekers die compatibel zijn met het A2DP-profiel kunnen worden verbonden op basis van dezelfde stappen die worden gebruikt om een Bluetooth-hoofdtelefoon te verbinden.

Dit item kan niet worden ingesteld wanneer “Bluetooth” is ingesteld op “Uitgeschakeld”. koppeling

OPMERKING

De functie Bluetooth-zender en Bluetooth-ontvanger kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Instellingen in dit menu zijn niet beschikbaar bij het beluisteren van muziek op een Bluetooth-apparaat in een bepaalde zone.

Zelfs wanneer “Zendfunctie” is ingesteld op “Aan”, drukt u op Bluetooth op de afstandsbediening om de “Bluetooth”-bron te selecteren en de functie Bluetooth-ontvanger in te schakelen.
Als u op dit toestel naar muziek wilt luisteren die is opgeslagen op Bluetooth-apparaten zoals smartphones, drukt u op Bluetooth op de afstandsbediening om de ingangsbron naar Bluetooth te schakelen en sluit u vervolgens het Bluetooth-apparaat opnieuw aan.

Menu-instellingen voor Bluetooth-zender zijn niet beschikbaar wanneer dit toestel is gegroepeerd binnen de HEOS-app.

naar boven