Weergave

Instellingen

Configureer het IP-adres.

Als u een breedbandrouter (DHCP-functie) gebruikt, wordt de informatie die is vereist voor de netwerkverbinding, zoals het IP-adres, automatisch geconfigureerd omdat de DHCP-functie in de standaardinstellingen van dit toestel is ingesteld op “Aan”.

Stel de informatie voor IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway en de DNS-server alleen in wanneer u een vast IP-adres toewijst of wanneer u een verbinding maakt met een netwerk zonder DHCP-functie.

GUI NetworkSetup X14

DHCP

Selecteert hoe u het netwerk aansluit.

Aan
(Standaard) :

Configureer de netwerkinstellingen automatisch vanaf uw router.

Uit:

Configureer de netwerkinstellingen handmatig.

IP-adres

Stel het IP-adres binnen de hieronder getoonde bereiken in.

De Network Audio-functie kan niet worden gebruikt als andere IP-adressen worden ingesteld.

CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

Subnetmasker

Wanneer u een xDSL-modem of -aansluitingsadapter rechtstreeks op dit toestel aansluit, moet u het subnetmasker aangeduid in de door uw provider geleverde documentatie invoeren. Normale invoer “255.255.255.0”.

Standrd gateway

Bij aansluiting op een gateway (router) voert u het IP -adres ervan in.

DNS

Voer het DNS-adres in dat staat vermeld in de documentatie van uw provider.

Controleer de aansluiting en de instellingen opnieuw als u geen toegang krijgt tot het Internet. koppeling

Raadpleeg uw ISP (Internet Service Provider) of de plaats waar u de computer heeft gekocht indien u geen internetverbinding kunt maken.

naar boven