Weergave

De instellingen oproepen

Druk op MAIN of ZONE2 om de bedieningszone te selecteren via de afstandsbediening.

De knop voor de geselecteerde zone is opgelicht.

Druk op QUICK SELECT.

De Quick Select-instellingen voor de knop die u hebt ingedrukt, worden opgeroepen.

De standaardinstellingen voor de ingangsbron zijn zoals hieronder weergegeven.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close

Toets

Ingangsbron

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

QUICK SELECT 2

Blu-ray

QUICK SELECT 3

Media Player

QUICK SELECT 4

HEOS Music

Bracket Open ZONE2 Bracket Close

Toets

Ingangsbron

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

QUICK SELECT 2

QUICK SELECT 3

Media Player

QUICK SELECT 4

HEOS Music

In de standaard fabrieksinstellingen wordt het volume niet onder Quick Select Plus geregistreerd.
Zie De instellingen wijzigenkoppeling om het volume onder Quick Select Plus te registreren. koppeling

naar boven