Weergave

Screensaver

Selecteer de schermbeveiligingsinstelling.

Als er gedurende meer dan 5 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd als er geen videosignaal wordt ingevoerd of wanneer hetzelfde scherm wordt weergegeven (bijv. het installatiemenu), wordt een schermbeveiliging geactiveerd.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right om de schermbeveiliging te wissen.

Aan:

Zet de schermbeveiliging aan.

Uit
(Standaard):

Zet de schermbeveiliging uit.

De schermbeveiliging wordt geactiveerd in de volgende gevallen.

Wanneer het instellingsmenu wordt weergegeven

Wanneer er geen videosignaal wordt ingevoerd

Wanneer het netwerk-, USB-, Bluetooth- of Tuner-weergavescherm wordt weergegeven

naar boven