Weergave

Audio beluisteren via Bluetooth-hoofdtelefoon

Stel “Zendfunctie” in op “Aan” vanaf de instelling “Algemeen” - “Bluetooth-zender” in het menu. koppeling
Selecteer “Uitvoermode” en stel de audio-uitvoermethode in.

Bluetooth + luidsprekers
(Standaard):

Audio wordt uitgevoerd naar de Bluetooth-hoofdtelefoon en naar de luidsprekers in de hoofdzone.

De gelijktijdige uitvoer is geschikt voor filmavonden met het gezin en andere groepsactiviteiten.

Alleen Bluetooth:

Audio wordt alleen naar de Bluetooth-hoofdtelefoon uitgevoerd.

Deze instelling is geschikt voor het luisteren naar muziek of het kijken naar films als u alleen bent en stil moet zijn.

Ga naar de koppelmodus op de Bluetooth-hoofdtelefoon die u op dit toestel wilt aansluiten.
Selecteer “Apparatenlijst” en selecteer de naam van de Bluetooth-hoofdtelefoon in de apparatenlijst.
Pas het volume van de aangesloten Bluetooth-hoofdtelefoon aan nadat de verbinding tot stand is gebracht.

“Uitvoermode” kan ook worden ingesteld vanuit “Bluetooth-zender” in het optiemenu.

Bluetooth-luidsprekers die compatibel zijn met het A2DP-profiel kunnen worden verbonden op basis van dezelfde stappen die worden gebruikt om een Bluetooth-hoofdtelefoon te verbinden.

OPMERKING

Het volume van de Bluetooth-hoofdtelefoon kan niet vanaf dit toestel worden aangepast. Pas het volume van uw Bluetooth-hoofdtelefoon aan.

De stereomodus wordt vastgezet als geluidsmodus bij het gebruik van een Bluetooth-hoofdtelefoon. Eventuele geluidsmodi of andere audio-instellingen worden niet weergegeven in de audio-uitvoer op de Bluetooth-hoofdtelefoon.
Audio-instellingen, geluidsmodi en Alle zones Stereo zijn niet beschikbaar terwijl u een Bluetooth-hoofdtelefoon gebruikt en “Uitvoermode” wordt ingesteld op “Alleen Bluetooth”.

Audio kan worden vertraagd wanneer het via Bluetooth wordt verzonden.

Een Bluetooth-hoofdtelefoon kan niet worden verbonden wanneer u in een bepaalde zone een Bluetooth-ingangsbron gebruikt.
Verder wordt door in een bepaalde zone een Bluetooth-ingangsbron te selecteren de verbinding tussen dit toestel en de Bluetooth-hoofdtelefoon verbroken.

De Bluetooth-hoofdtelefoon kan niet worden aangesloten wanneer dit apparaat is gegroepeerd in de HEOS-app.

WAARSCHUWING:
De Bluetooth-hoofdtelefoon gebruiken zonder een functie voor de volumeregeling

Sluit om gehoorverlies te voorkomen geen Bluetooth-hoofdtelefoon zonder een volumeregelingsfunctie aan.

Het volume van de Bluetooth-hoofdtelefoon kan onverwacht hoog zijn wanneer dit toestel verbinding maakt met de Bluetooth-hoofdtelefoon.

Het volume van de Bluetooth-hoofdtelefoon kan niet vanaf dit toestel worden aangepast.

naar boven