Weergave

Alle toetsbewerkingen uitschakelen

Druk op Power Button terwijl u TUNER PRESET CH + en ZONE2 SOURCE ingedrukt houdt terwijl het toestel in de stand-bymodus is.
Druk op TUNER PRESET CH + of TUNER PRESET CH – om “FP/VOL LOCK On” te selecteren.
Druk op STATUS om uw instelling op te geven.

Alle toetsen, uitgezonderd Power Button functioneren niet.

naar boven