Weergave

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

De spanning wordt niet ingeschakeld.

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. koppeling

De voeding wordt automatisch uitgeschakeld.

De slaaptimer is ingesteld. Schakel de voeding opnieuw in. koppeling

“Autom.standby” is ingesteld. “Autom.standby” wordt geactiveerd wanneer er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Om “Autom.standby” uit te schakelen, stelt u “Autom.standby” in het menu in op “Uit”. koppeling

De voeding wordt uitgeschakeld en de voedingsindicator knippert ongeveer elke 2 seconden rood.

Het beschermingscircuit is geactiveerd door een verhoging van de temperatuur in dit toestel. Schakel de voeding uit, wacht ongeveer een uur tot het toestel voldoende is afgekoeld en schakel de voeding opnieuw in. koppeling

Installeer dit toestel ergens anders waar de ventilatie goed is.

De voeding wordt uitgeschakeld en de voedingsindicator knippert ongeveer elke 0,5 seconden rood.

Controleer de luidsprekeraansluitingen. Het beveiligingscircuit is mogelijk geactiveerd omdat de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar hebben geraakt of omdat een kerndraad is losgekoppeld van de aansluiting en in contact is gekomen met het achterpaneel van dit toestel. Ontkoppel het netsnoer, neem de vereiste maatregelen om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld het opnieuw stevig strengelen van het kerndraad, en sluit het draad vervolgens opnieuw aan. koppeling

Zet het volume lager en schakel de voeding opnieuw in. koppeling

Het versterkercircuit van dit toestel functioneert niet. Koppel de voedingskabel los en neem contact op met onze klantendienst.

De voeding wordt niet uitgeschakeld, zelfs wanneer de voedingsknop wordt ingedrukt en de melding “ZONE2 On” op het display verschijnt.

De voeding van ZONE2 wordt INGESCHAKELD. Om de voeding van dit toestel (stand-by) uit te schakelen, drukt u op het hoofdtoestel op ZONE2 ON/OFF of drukt u op de toets POWER  Power Button na het indrukken van de ZONE2-toets op de afstandsbediening om de voeding van ZONE2 uit te schakelen.

naar boven