Weergave

Bronhernoeming

Wijzigt de displaynaam van de ingangsbron.
Zodra deze is gewijzigd, wordt de naam weergegeven op het display en de menuschermen van dit toestel.

Als de apparaatnaam kan worden verkregen van een aangesloten HDMI-apparaat, wordt de displaynaam automatisch gewijzigd.
Gebruik deze functie om namen te wijzigen zoals nodig wanneer het apparaat dat u gebruikt, verschilt van de ingangsbron op dit toestel.

CBL/SAT / Media Player /
Blu-ray / Game / AUX1 /
AUX2 / TV Audio / Phono:

Wijzig de displaynaam van de geselecteerde ingangsbron.

Stand.inst.:

De instellingen voor “Bronhernoeming” keren terug naar de standaardinstellingen.

U kunt maximaal 16 tekens invoeren.

naar boven