Menykarta

Mer information om menyfunktioner finns på följande sida.

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Snabbkonfigurering

Inställningsobjekt

Betydelse

Sidan

Snabbkonfigurering

Anger nätverksinställningarna från ett guidefönster.
Information om hur du gör finns i separat “Snabbinställningsguide”.

Allmänt

Inställningsobjekt

Betydelse

Sidan

Larm

Ställer in timern för uppspelning.

Klocka

Ställer in aktuell tid.

Volumbegränsning

Bestäm en inställning för max volym.

Autostarta CD

Ange om en skiva ska spelas upp automatiskt när den sätts i.

Högtalaroptimering

Ställer in optimal ljudåtergivning för högtalarna SC-N9 som säljs separat.

Språk

Ställer in vilket språk som ska användas för menyn.

Auto-standby

Ställer in enhetens ström till standby när enheten inte används.

Användningsdata

Anger om anonyma användningsdata ska skickas till Denon.

Inbyggd programvara

Ställ in kontroll av firmware-uppdateringar, uppdatering av firmware och visning av meddelanden om uppdatering och uppgradering.

 

Uppdatera

Uppdatera den här enhetens mjukvara.

Meddelande

Aktivera/inaktivera meddelanden om uppdatering, uppgradering och varningar.

Lägg till ny funktion

Visa nya funktioner som kan laddas ner till denna enhet och gör en uppgradering.

Nätverk

Inställningsobjekt

Betydelse

Sidan

Nätverksinformation

Visar diverse information om nätverket.

Nätverkskontroll

Utför På/Av-inställningarna för nätverksfunktionen i standbyläget.

Eget namn

Redigerar ett namn som visas på Internet.

Inställningar

Utför inställningarna för ett trådanslutet eller trådlöst LAN.

 

Konfig. f. kabelnätverk

Utför inställningarna för ett trådanslutet LAN.

 

DHCP (På) ellerDHCP (Av)

Ställer in DHCP-inställningar.

IP-adress∗

Ställer in IP-adress.

Nätmask∗

Ställer in delnätsmask.

Gateway∗

Ställer in gateway.

Primär DNS∗

Ställer in primär DNS.

Sekundär DNS∗

Ställer in Sekundär DNS-inställningar.

Proxy

Ställer in proxyinställningar.

Testa anslutning

Utför anslutningstestet.

Metod f. Wi-Fi-konfig.

Utför inställningen för en trådlös LAN-anslutning.

 

Sök automatiskt

Väljer och ställer in de trådlösa anslutningarna från listan med åtkomstpunkter.

Dela Wi-Fi-inställning från en iOS-enhet

Ställer in den trådlösa anslutningen med en iOS-enhet. (iOS version 7 eller senare)

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ställer in den trådlösa anslutningen med WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Webbläsarinställning

Ställer in den trådlösa anslutningen via webbläsaren.

Manuellt

Ställer in den trådlösa anslutningen manuellt.

Visas när “DHCP”-inställningen är “Av”. länk

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp