Tillbehör

Kontrollera att följande saker levereras tillsammans med produkten.

Snabbinställningsguide

CD-swkiva
(Bruksanvisning)

Säkerhetsinstruktioner

Anmärkning gällande radio

Nätkabel

FM-inomhusantenn

AM-ramantenn

Fjärrkontroller
(RC-1199)

R03/AAA-batterier

Tillbaka upp