Senaste funktion-minne

Den här funktionen lagrar inställningarna som de var direkt innan standbyläge ställdes in.
När strömmen slås på igen, återställs inställningarna som de var direkt innan standbyläge ställdes in.

Tillbaka upp