Spela upp från en USB-minnesenhet

Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.

Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.

Om bildstorleken för ett albumomslag överstiger 600 kB, så kanske musiken inte spelas upp riktigt.

Kompatibla format

 

Samplingsfrekvens

Bithastighet

Överföringslängd

Filnamnsförlängning

WMA ∗1

32/44,1/48 kHz

48 – 192
kbps

.wma

MP3

32/44,1/48 kHz

32 – 320
kbps

.mp3

WAV

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16 / 24 bitar

.wav

MPEG-4 AAC∗2

32/44,1/48 kHz

16 – 320
kbps

.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16 / 24 bitar

.flac

ALAC ∗3

32/44,1/48/
88,2/96kHz

16 / 24 bitar

.m4a

AIFF

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16/24 bitar

.aif/
.aiff

Upphovsrättsskyddade filer kan spelas på vissa bärbara spelare kompatibla med MTP.

Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Licensierad under Apache License, version 2.0 (“licensen”); du får inte använda denna fil på annat sätt än vad som anges i licensen. En kopia av licensen kan erhållas på
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Maximala antalet spelbara filer och mappar

Begränsningen för antalet mappar och filer som kan visas på enheten är enligt följande.

Punkt

USB-minnesenhet

Minneskapacitet

FAT16: 2 GB, FAT32: 2 TB

Antalet mappnivåer ∗1

8 nivåer

Antalet mappar

500

Antalet filer∗2

5000

I antalsbegränsningen ingår rotmappen.

Tillåtet antal filer kan variera beroende på USB-minnesenhetens kapacitet och filstorleken.

Tillbaka upp