Spela DATA CD-skivor

I detta avsnitt förklaras hur du spelar upp MP3- och WMA-filer som är inspelade på en CD-R eller CD-RW.

Det finns många webbplatser på Internet från vilka du kan ladda ned musik i formatet MP3 eller WMA (Windows Media® Audio). Musikfiler som hämtas från sådana musikplatser kan sparas på CD-R- eller CD-RW-skivor och spelas upp på enheten.

“Windows Media” och “Windows” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör “Microsoft Corporation” i USA och andra länder.

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp