Om skivor

Skivor som kan spelas på den här enheten

Musik-CD-skivor

Skivor med följande logotyp kan spelas i den här enheten.

discmark-Audio

CD-R/CD-RW

OBSERVERA

Skivor med specialformer (hjärtformade, oktagonala, m.m.) kan inte spelas upp. Försök inte att spela upp dem då enheten kan bli skadad.

Vissa skivor och inspelningsformat kan inte spelas.

Skivor som inte har stängts kan inte spelas.

Om enheten installeras i ett rum med mycket tobaksrök etc. finns det risk att den optiska pickupen efter en lång tids användning blir smutsig och gör att signalerna inte kan avläsas korrekt.

Ladda skivor

Lägg i skivan i facket med trycket uppåt.

Se till att släden är helt utskjuten innan skivan sätts i.

Placera skivorna liggande, 12 cm-skivor i det yttre urtaget (figur 1), 8 cm-skivor i det inre urtaget (figur 2).

När du spelar upp 8 cm skivor skall du placera dem i innerskåran utan att använda en adapter.

“Stöds ej” visas om du sätter i en skiva som inte kan spelas.

“Ingen skiva” visas om skivan är felvänd eller om det inte finns någon skiva i skivfacket.

OBSERVERA

Skjut inte in Skivbricka för hand när strömmen är avslagen. Det kan skada den.Det kan skada spelaren.

Placera inga främmande föremål på skivsläden. Det kan skada den.Det kan skada spelaren.

Om enheten installeras i ett rum med mycket tobaksrök etc. finns det risk att den optiska pickupen efter en lång tids användning blir smutsig och gör att signalerna inte kan avläsas korrekt.

Observera när du lägger i skivor

Ladda bara en skiva i taget. Om man laddar två eller flera skivor kan det skada spelaren eller repa skivorna.

Ladda inte spruckna eller skeva skivor eller skivor som har lagats med lim, tejp osv.

Använd inte skivor där skivetiketten har lossnat delvis samt skivor där etiketten har trillat av eller med spår efter tejp eller lim. Denna typ av skivor kan fastna inuti spelaren och skada den.

Försiktighetsanvisningar vid handhavande

Undvik att det kommer fingeravtryck, fett eller smuts på skivorna.

Var särskilt noga så att skivorna inte repas när du tar ut dem ur fodralen.

Böj inte skivorna eller värm dem.

Försök inte göra hålet i mitten av skivorna större.

Skriv inte på skivytan med text med pennor eller bläck eller klistra på nya etiketter.

Det kan bli kondensdroppar på skivor som snabbt flyttas från kall miljö (t.ex. utomhusmiljö) till en varm, men använd inte en hårtork eller liknande för att torka dem.

Observera vid förvaring av skivor

Ta alltid ur skivor som du har spelat.

Förvara skivorna i fodral för att skydda dem från damm, repor, skevhet osv.

Lägg inte skivorna på följande platser:

Platser som utsätts för direkt solljus under längre tid
Fuktiga eller dammiga platser
Platser som utsätts för värme från värmeelement eller liknande.

Rengöring av skivor

Torka av fingeravtryck och smuts från skivan innan du använder den. Fingeravtryck och smuts kan försämra ljudkvaliteten och orsaka avbrott i uppspelningen.

Använd ett skivrengöringsmedel eller en mjuk duk för att torka bort fingeravtryck och smuts.

OBSERVERA

Använd inte rengöringsspray för vinylskivor eller antistatmedel. Använd inte heller flyktiga kemikalier, som t.ex. bensen eller thinner.

Tillbaka upp