Ansluta en FM/AM-antenn

När du har anslutit antennen och mottagit en sändningssignal tejpar du fast antennen i positionen där du får minst störningar. Lyssna på FM/AM-sändningarlänk

OBSERVERA

Anslut inte två FM-antenner samtidigt.

Om du inte kan få en bra mottagningssignal är det lämpligt att använda en utomhusantenn. Mer information kan lämnas av enhetens återförsäljare.

Koppla inte loss AM-ramantennen även om det finns en ansluten AM-utomhusantenn.

Se till att ledarna på AM-ramantennen inte vidrör någon del av panelen.

Montera AM-ramantennen

Sätt stativet genom ramantennens nedre del från baksidan och böj den framåt.
Sätt i den utstående delen i det fyrkantiga hålet i stativet.

Använda AM-ramantennen

Användning när den är väggupphängd

Häng upp den direkt på väggen utan montering.

Användning när den står ensam

Montera den enligt de översta anvisningarna.

Läs i “Montering av AM-ramantenn” innan montering.

Tillbaka upp