Nätverk

Om du vill använda den här enheten i ett hemmanätverk (LAN) måste du ange nätverksinställningar. Om du konfigurerar ditt nätverk med DHCP ska du ange “DHCP” till På (använd standardinställningen). Sedan kan enheten användas i hemmanätverket.

Om du anger en IP-adress för respektive enhet måste du använda inställningen “IP-adress” och ange en IP-adress för den här enheten. Du måste även ange information om ditt hemmanätverk som t.ex. gateway-adress och nätmask.

Tillbaka upp