Förklaring av termer

Ljud

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Det här är ett kodek för den icke-förstörande ljudkomprimeringsmetoden Lossless från Apple Inc. Kodeket kan spelas på iTunes, iPod eller Phone. Data komprimeras till ca 60 - 70% och kan expanderas till exakt samma okomprimerade data som originaldata.

AIFF (Audio Interchange File Format)

Det här är ett okomprimerat format utan ljudförluster för digitalt ljud. Använd AIFF-filer för att bränna högkvalitativa ljud-CD-skivor med importerade låtar. AIFF-filer behöver ca 10 MB utrymme per minut på hårddisken.

FLAC

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.
FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESSOR IMPLIED WARRANTIE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden “MPEG-1”. Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.
WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player. För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).
Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas “samplingsfrekvens”. Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm). Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Bithastighet

Detta anger hur mycket som läses av inspelade video/audio-data på 1 sekund. Ett större tal medför bättre ljudkvalitet, men även en större filstorlek.

Nätverk

AES (Advanced Encryption Standard)

Detta är nästa generationens krypteringsstandard som kommer att ersätta dagens DES- och 3DES-kryptering. Tack vare den höga säkerhetsnivån, antas denna krypteringsmetod att i framtiden få bred användning i trådlösa nätverk. Standarden använder “Rijndael”-algoritmen som utvecklats av två belgiska kryptografer. I korthet delar den upp datan i block med fast längd, där varje block krypteras. Den har stöd för datalängder på 128, 192 och 256 bitar och även nyckellängder på 128, 192 respektive 256 bitar, vilket innebär en ytterst hög säkerhetsnivå.

AirPlay

AirPlay sänder (spelar upp) innehåll inspelat i iTunes eller på en iPhone/iPod touch/iPad till en kompatibel enhet via nätverket.

DLNA

DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och eller handelsnamn som tillhör Digital Living Network Alliance. Det kan hända att allt innehåll inte är kompatibelt med andra DLNA CERTIFIED®-produkter.

IEEE 802.11b

Detta är en standard för trådlöst LAN som etablerats av 802-arbetsgruppen som etablerar LAN-teknikstandarder vid IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i USA. Den utnyttjar 2,4 GHz-bandet vanligtvis fritt utan en radiofrekvenslicens (ISM-bandet), och möjliggör kommunikationer med en maximal hastighet på 11 Mbps.
Värdet som anges ovan är det maximala teoretiska värdet för den trådlösa LAN-standarden, och anger inte den faktiska dataöverföringshastigheten.

IEEE 802.11g

Detta är annan standard för trådlöst LAN som etablerats av 802-arbetsgruppen som etablerar LAN-teknikstandarder vid IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i USA, och som är kompatibel med IEEE 802.11b. Den utnyttjar även 2,4 GHz-bandet, men möjliggör kommunikationer med maximal hastighet på 54 Mbps.
Värdet som anges ovan är det maximala teoretiska värdet för den trådlösa LAN-standarden, och anger inte den faktiska dataöverföringshastigheten.

IEEE 802.11n

Detta är en standard för trådlöst LAN som etablerats av 802-arbetsgruppen som etablerar LAN-teknikstandarder vid IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i USA. Och är kompatibel med IEEE 802.11a/b/g. Den utnyttjar 2,4/5 GHz-bandet som möjliggör kommunikationer med maximal hastighet på 600 Mbps.
Värdet som anges ovan är det maximala teoretiska värdet för den trådlösa LAN-standarden, och anger inte den faktiska dataöverföringshastigheten.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Detta är en nätverksnyckel som används för WPA. Den använder krypteringsalgoritmen RC4, dvs. samma som hos WEP, men säkerheten är högre eftersom nätverksnyckeln ändras för kryptering av varje datapaket.

vTuner

Detta är en gratis online-tjänst för Internet-radio.
Besök vTuner-sajten nedan om du har frågor angående denna tjänst.
vTuner-webbsajt:
http://www.radiodenon.com
Denna produkt skyddas av vissa immateriell rättigheter som ägs av Nothing Else Matters Software och BridgeCo. Användning eller distribution av denna teknologi utanför denna produkt utan en licens från Nothing Else Matters Software och BridgeCo eller ett auktoriserat dotterbolag är förbjudet.

WEP Key (Network Key)

Detta är nyckelinformation som används för att kryptera data innan den överförs. Apparaten använder samma WEP-nyckel för kryptering och dekryptering, vilket innebär att samma WEP-nyckel måste anges på bägge enheter för att kommunikation mellan enheterna ska vara möjlig.

Wi-Fi®

Wi-Fi-certifiering garanterar och bevisar kompatibilitet med Wi-Fi Alliance, som är grupp som certifierar gemensam anpassning av och funktion hos av olika trådlösa nätverksenheter.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Detta är en säkerhetsstandard som etablerats av Wi-Fi Alliance. Förutom vanlig SSID (nätverksnamn) och WEP-nyckel (nätverksnyckel), så använder standarden även användaridentifiering och ett krypteringsprotokoll med högre säkerhet.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Detta är en ny version av WPA som upprättats av Wi-Fi Alliance. Denna version är kompatibla med den säkrare AES-krypteringen.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Detta är ett okomplicerad autenticeringssystem för ömsesidig autenticering där en förutbestämd teckensträng måste matcha både hos nätverkets accesspunkten och klienten (dvs. apparaten ansluten till nätverket).

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Detta är en standard från Wi-Fi Alliance för att underlätta att sätta upp trådlösa LAN-anslutningar och konfigurera säkerheten.
Det finns två metoder: tryckknappar och PIN-kod (personligt identifieringsnummer).

Nätverksnamn (SSID: Service Set Identifier)

När man skapar trådlösa LAN-nätverk skapas grupper för att undvika interferens, datastöld, osv. Dessa grupper baseras på “SSID (nätverksnamn)”. Ännu bättre säkerhet uppnås genom att använda en WEP-nyckel så att kommunikationen är värdelös om inte både “SSID” och WEP-nyckel stämmer. Detta passar för att temporärt skapa ett förenklat nätverk.

Mediaspelare

iTunes

iTunes är namnet på den multimediaspelare som ges ut av Apple Inc.
Den tillåter hantering och uppspelning av multimediainnehåll som till exempel musik och film. iTunes stöder många vanliga format som AAC, WAV och MP3.

Windows Media Player

Denna Media Player distribueras gratis av Microsoft Corporation.
Den kan använda för att spela spellistor som skapats med Windows Media Player Ver. 11 och även för att spela filer i formaten WMA, DRM, WMA och WAV.

Annat

Stäng

Finalisering är den process som gör CD-R/CD-RW-skivor spelbara på CD-skivspelare

Sammankoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till den här enheten via Bluetooth. När enheterna är sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att problem uppstår.
Om det är första gången du använder Bluetooth kan du behöva sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.
Enheten kan lagra sammankopplingsinformation till maximalt 8 enheter.

Skyddskrets

Den här är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspikar eller för höga temperaturer. Om det blir fel på enheten blinkar strömindikatorn rött och enhetens standby-läge aktiveras.

Tillbaka upp