Fjärrspelningsfunktion

Du kan använda ditt hemnätverk med den här enheten för att spela upp musikfiler lagrade på dator, NAS, mobiltelefoner och bärbara audiospelare.

I det här fallet används dator, mobiltelefoner och bärbara audiospelare för funktionen.

Enheterna bör uppfylla DLNA (Digital Living Network Alliance) Ver. 1.5-standard.

Ett trådlöst nätverk krävs för att kunna spela upp musikfiler från mobiltelefoner eller bärbara audiospelare.

För en del mobiltelefoner måste du installera en applikation för DLNA-musikuppspelning.

Roller för varje enhet

Följande enheter används för fjärrspelning. Som det specificeras i DLNA-standarden kallas de här enheterna DMC, DMS eller DMR efter deras roll.

Namn

Enhetsexempel

Roll

DMC
(Digital Media Controller)

PC

Mobiltelefon

Bärbar audiospelare

Denon Hi-Fi Remote App

Utför fjärrspelningsfunktion.
DMC kan även spela upp musikfiler som lagrats på de här enheterna.

DMS
(Digital Media Server)

PC

NAS
(Network Attached Storage)

Lagrar musikfiler.
Musikfiler som lagras på de här enheterna spelas upp med DMC.

DMR
(Digital Media Renderer)

Den här enheten

Skickar ljudet från musikfiler som spelas tillbaka genom fjärrspelning från högtalarna. DMR kan inte utföra uppspelningsfunktioner.

Tillbaka upp