Lyssna på DIGITAL IN

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Förbered för uppspelning.

Kontrollera anslutningarna och slå sedan på enheten.

Tryck på DIGITAL IN för att välja “Digital In 1” eller “Digital In 2”.
Spela upp komponenten som är ansluten till den här enheten.

Enbart 2-kanaliga, linjära, digitala PCM-ljudsignaler kan tas emot i enhetens DIGITAL IN-anslutning.

Tillbaka upp