Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.

Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.

Om bildstorleken för ett albumomslag överstiger 600 kB, så kanske musiken inte spelas upp riktigt.

Det krävs en server eller servermjukvara som är kompatibel distribution av de motsvarande filformaten för att kunna spela musikfiler via ett nätverk.

Särskilt när du spelar upp stora musikfiler, beroende på ditt trådlösa nätverk och miljön, kan uppspelningsljudet avbrytas. I sådant fall bör nätverket kopplas med kabel.

Specifikationer för uppspelningsfiler

 

Samplingsfrekvens

Bithastighet

Överföringslängd

Filnamnsförlängning

WMA

32/44,1/48 kHz

48 – 192 kbps

.wma

MP3

32/44,1/48 kHz

32 – 320 kbps

.mp3

WAV

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16 / 24 bitar

.wav

MPEG-4 AAC∗1

32/44,1/48 kHz

16 – 320 kbps

.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16 / 24 bitar

.flac

ALAC∗2

32/44,1/48/
88,2/96kHz

16 / 24 bitar

.m4a

AIFF

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16/24 bitar

.aif/
.aiff

Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Licensierad under Apache License, version 2.0 (“licensen”); du får inte använda denna fil på annat sätt än vad som anges i licensen. En kopia av licensen kan erhållas på
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tillbaka upp