Ange tecken

På denna enhet kan du ändra det namn som visas på följande skärmar till de namn du föredrar.

Eget namn länk

Inmatning av tecken för nätverksfunktioner länk

Tillbaka upp