Tips

Enkla funktioner då strömmen är av

När jag trycker på en ingångsväljare, knappen Triangle Right / Pause , FAVORITES CALL eller Triangle-Underline utförs kommandot samtidigt som enheten slås på. länk, länk, länk

När “Nätverkskontroll” är inställt på “På” kan du spela upp eller utföra andra funktioner via AirPlay, Denon “Hi-Fi Remote”-appen. länk

Enkla funktioner för iPod/USB

När du ansluter den till den USB-porten byter du ingångskälla automatiskt och uppspelningen startar. länk, länk

Jag vill enbart ladda min iPod

Koppla in din iPod till enheten när strömmen är på. Stäng sedan av strömmen till enheten och din iPod fortsätter att ladda tills batteriet är fullt. länk

Ställa in ett iPod-spår med larmfunktionen

Anslut iPoden till denna enhet med USB och tryck därefter på MODE-knappen för att registrera dina favoritspår i favoriterna med Browse iPod-läget. länk Ställ därefter in ett spår som registrerats i favoriter som larmet.länk

När uppspelning av alarm används på en iPod touch eller iPhone ska den enheten ställas in på “Sleep”-läge. Om strömmen slås av med funktionen för att stänga av strömmen kan inte uppspelning av alarm användas.

Ställa in ett spår med larmfunktionen

Spara först spåret i NAS osv. och sedan bland dina dina favoriter. Ange därefter spåret i larminställningarna. länk

Byta till sommartid

Välj “Allmänt” - “Klocka” på inställningsmenyn och ange inställningarna. länk

Byta eller återställa nätverksmiljön

Ha snabbinställningsguiden till hands och kör Inställning – “Snabbkonfigurering”. För mer detaljerade inställningar kör Inställning - “Nätverk” - Inställningar. länk

Det är svårt att ändra volymen när AirPlay en app används och ljudet plötsligt blir för högt

Om du sänker “Volumbegränsning”-värdet (till ca 20 - 30) begränsas volyminställningen från AirPlay eller en app till ett idealiskt intervall och det går lättare att ställa in volymen. länk

Tillbaka upp