Varumärkesinformation

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Enskilda användare får lov att använda iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, och iPod touch för privat kopiering och uppspelning av icke upphovsrättsskyddat innehåll och innehåll vars kopiering och uppspelning är tillåtet enligt lag. Upphovsrättsöverträdelse är förbjudet enligt lag.

N-markeringen är ett varumärke eller registrerat varumärke tillhörande NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.

Bluetooth®-ordet och logotyper är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG Inc. och all användning av dessa markeringar av D&M Holdings Inc. är licensberättigat. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett registrerat varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Certification är ett tecken på att enheten har klarat av de korsanslutningstester som utförs av Wi-Fi Alliance, en grupp som certifierar korsanslutning mellan trådlösa LAN-enheter.

Adobe, Adobes logotyp och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Tillbaka upp