Spela upp från en USB-minnesenhet

Spela upp musikfiler som förvaras på ett USB-minne.

Endast USB-minnesenheter som uppfyller massminnesklasstandard och MTP-standarder (Media Transfer Protocol) kan spelas upp på den här enheten.

Apparaten är kompatibel med USB-minnesenheter i “FAT16”- och “FAT32”-formaten.

Du kan spela upp följande filtyper på enheten.

MP3

WMA

WAV

MPEG-4 AAC

FLAC

ALAC

AIFF

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp