Högtalaranslutning

Här ansluter vi högtalarna i rummet till den här enheten.

Följande är vanliga exempel på anslutning av högtalarna.

OBSERVERA

Koppla loss nätkabeln till enheten från vägguttaget innan du ansluter högtalarna. Stäng även av subwoofern.

Anslut högtalarkablarna på ett sådant sätt att trådarna i anslutningskablarna inte sticker ut från anslutningarna. Skyddskretsen kan lösa ut om trådarna i högtalarkablarna rör vid bakpanelen eller om + och – sidorna rör vid varandra. (Skyddskretslänk)

Rör aldrig högtalaranslutningarna när nätsladden är ansluten. I detta fall finns risk för elektriska stötar.

Använd högtalare med en impedans på 4 – 16 Ω/ohm.

Tillbaka upp