Lyssna på ANALOG IN

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Förbered för uppspelning.

Kontrollera anslutningarna och slå sedan på enheten.

Tryck på ANALOG IN för att välja “Analog In”.
Spela upp komponenten som är ansluten till den här enheten.

Tillbaka upp