Lyssna på Internet-radio

Den här enheten lagrar den Internet-radiostation som senast spelades. Om du trycker på INTERNET RADIO för att växla till Internet-radiofunktionen från en annan ingångskälla spelas den station som du senast lyssnade på.

Förbered för uppspelning.

Kontrollera nätverksmiljön och slå på strömmen till apparaten. länk

Tryck på INTERNET RADIO.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja det som du vill spela upp och tryck sedan på ENTER.

Landsnamn:

Visar typiska Internet-radiostationer.

Search Stations :

Visar alla Internet-radiostationer som den här enheten kan ställa in.

Sök Podcasts:

Visar Internet-radiostationer i de podcasts som den här enheten kan ställa in.

Rekommenderade stationer:

Visar rekommenderade Internet-radiostationer.

radiodenon.com:

Visar Internet-radiostationer som har lagts till bland favoriter i vTuner. Information om hur du använder vTuner finns i Med hjälp av vTuner kan du lägga till Internet-radiostationer bland dina favoriterlänk.

Nyligen spelade :

Visar Internet-radiostationer som nyligen har spelats. Upp till 20 stationer kan sparas under “Nyligen spelade”.

Sök med sökord:

Visar Internet-radiostationer som har sökts efter med sökord. Information om hur du matar in tecken finns på Ange teckenlänk.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja station och tryck sedan på ENTER.

Avspelningen börjar när bufferten fyllts till “100%”.

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning

Square Black

Stopp

FAVORITES CALL

Ta fram ur favoritlistan

FAVORITES ADD

Lägga till i favoritlistan

SEARCH

Teckensökning

Om listan inte är alfabetiskt ordnad kan det hända att du inte kan söka på en bokstav.

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning

INFO

Byta vy för filtyp/överföringshastighet, radiostation m.m.

Tecken som inte kan visas ersätts med ”.” (punkt).

OBSERVERA

Databastjänsten med Internet-radiotjänster kan utan förvarning stängas av eller på annat sätt göras ej tillgänglig.

Tillbaka upp